WZORCE  

pattern

WZORCE I MATERIAŁY REFERENCYJNE

W naszej ofercie znajdą Państwo liczne wzorce, które można wykorzystać w rutynowych badaniach, tworzeniu aplikacji oraz kontroli wewnętrznej własnych metod analitycznych. Wzorce dostarczane są z certyfikatem producenta.

Możemy również stworzyć zestawy kalibracyjne gotowe do użycia zgodnie z wymaganiami klienta używając certyfikowanych materiałów odniesienia lub rzeczywistych prób klienta.

POSIADAMY:

 • Certyfikowane materiały odniesienia (CRM), czyli materiały odniesienia opatrzone certyfikatem, dla którego każdej wartości przypisana jest niepewność na określonym poziomie ufności
 • Materiały odniesienia (RM), czyli materiały lub substancje, dla których uznano wartości jednej lub większej liczby właściwości za dostatecznie jednorodne i na tyle dobrze określone, żeby można było je stosowaćdo kalibracji przyrządu, sprawdzania procedury pomiarowej lub oznaczania wybranych własności.
 • Monitory dryftu, w postaci dysków jak również w proszku, wykorzystywanych do kontroli krzywych kalibracji w czasie
 • Wzorce w postaci proszków
 • Wzorce w postaci dysków
 • Wzorce w postaci wiórów
 • Ciekłe wzorce
 • Wzorce geologiczne
 • Wzorce olejowe
 • Wzorce cementów i surowców
 • Wzorce stalowe
 • Wzorce węgla
 • oraz wiele innych wzorców różnych producentów
cups