O FIRMIE  


PD Instruments


Jesteśmy firmą produkującą i sprzedającą urządzenia do preparatyki prób w analizie
fluorescencji rentgenowskiej.

Znajdą Państwo u nas stapiarki, prasy, materiały użytkowe oraz wzorce wykorzystywane do analizy XRF.
Główna siedziba firmy PD Instruments znajduje się w Toszku (Polska). To tutaj produkujemy nasze urządzenia,
prowadzimy badania i rozwijamy nasze metody analizy XRF. Również w Toszku znajduje się nasz magazyn
oraz pomieszczenia szkoleniowe. Oferujemy również serwis naszych urządzeń w Polsce i na świecie.
Wszystkie części zamienne dostępne są „od ręki”, a zespół naszych ekspertów udzieli Państwu
wsparcia telefonicznie, e-mailowo lub osobiście. Użytkownikom XRF dostarczamy akcesoria,
takie jak kubki do analizy cieczy, folie, topniki, lepiszcza, aluminiowe kapsle
do prasowania oraz różnego rodzaju wzorce.


Sztandarowy produkt

Naszym sztandarowym produktem jest stapiarka gazowa (VULCAN), a głównymi klientami są użytkownicy spektrometrów fluorostencji rentgenowskiej XRF. Ta metoda spektralna stosowana jest w analizie elementarnej, umożliwiającej określenie składników nieorganicznych w substancji/produkcie.

Metoda ta stosowana jest szeroko w całej branży kontroli jakości w przemyśle jak również w instytucjach i organach monitorujących przestrzeganie norm i przepisów.

Akcesoria i urządzenia

Użytkownikom XRF dostarczamy różnorodne akcesoria takie jak kubki, folie, substancje chemiczne i wzorce

Dodatkowo oferujemy szeroką gamę urządzeń do przygotowania próbek łączenie ze stapiarkami, młynkami i prasami.

Wsparcie i szkolenia

Wsparciem dla naszych klientów są także komercyjne analizy XRF, produkcja nowych materiałów odniesienia zgodnie z ich specyfikacją oraz nasz udział w programach badań biegłości.

Oferujemy również szkolenia z teoretycznych podstaw techniki XRF oraz pratycznych jej zastosowań.

Aplikacja

Poza stosowaniem naszych produktów związanych z analizą XRF, klienci oczekują również wsparcia z naszej strony w praktycznym zastosowaniu tych metod.

Z tego względu oferujemy klientom możliwość opracowania aplikacji zgodnie z podaną specyfikacją, oraz wdrożenie metodologii w labolatorium klienta.

PARTNERZY

Brazylia

IMP Automação Ltda.
CNPJ: 14.160.010/0001-07
Rua Fernandes Tourinho, n° 147, Sala 1402, Funcionários 30112-000 Belo Horizonte-MG
Brasil