AKCESORIA DO TOPIENIA  

TOPNIK I DODATKI

Aby powstała nam szklana pastylka do analizy potrzebujemy substancji zwanej topnikiem. Najczęściej spotykane topniki:

  • czteroboran litu (Li2B4O7) o temperaturze topienia 920°C
  • metaboran litu (LiBO2) o temperaturze topienia 845°C
  • mieszanki czteroboranu litu z metaboranem litu, np. 66:34; 50:50, 35:65
  • wyżej wymienione topniki z dodatkami, takimi jak: LiBr, NH4I, LiI

Przykładowe kopozycje topników

Symbol Opis
1020100 FLUX LT100: Czteroboran Litu ziarnisty 100 do 600µm
1022200 FLUX LT100 D: Czteroboran Litu proszek <100µm
1017800 FLUX LM100: Metaboran Litu ziarnisty 100 do 600µm
1015900 FLUX LT80:LM20: 80% Czteroboran Litu /20% Metaboran Litu ziarnisty
1011200 FLUX LT66:LM34: 66% Czteroboran Litu /34% Metoboran Listu ziarnisty
1007300 FLUX LT50:LM50: 50% Czteroboran Litu /50% Metoboran Listu ziarnisty
1003200 FLUX 12:22:35,3% Czteroboran Litu /63,7% Metoboran Listu ziarnisty
1007000 FLUX LT20:LM80: 20% Czteroboran Litu /80% Metaboran Litu ziarnisty
1018900 FLUX LT100+02LiBr: LT-100 + Add.: 0.2% Bromek Litu
1019200 FLUX LT100+05LiBr: LT-100 + Add.: 0.5% Bromek Litu
1014600 FLUX LT66:LM34+02LiBr: LT66:LM34 + Add.: 0.2% Bromek Litu
1012500 FLUX LT66:LM34+05LiBr: LT66:LM34 + Add.: 0.5% Bromek Litu
1012600 FLUX LT66:LM34+05LiI: LT66:LM34 + Add.:0.5% Jodek Litu
1012800 FLUX LT66:LM34+10LiI: LT66:LM34 + Add.:1.0% Jodek Litu
W swojej ofercie również posiadamy dodatki używane w specjalnych przypadkach podczas procesu topienia. Są to:
  • utleniacze
  • katalizator
  • środek zmniejszający napięcie powierzchniowe
Symbol Opis Waga
PDI-LiBr Środek zmniejszający napięcie powierzchniowe 100 g
PDI-Utl_1 Utleniacz do żelazostopów I żuzli 250 g
PDI-Utl_2 Utleniacz do żelazostopów I metali 250 g
PDI-Kat_1 Katalizator do FeV, FeCr, FeTi 1000 g