WSPARCIE ANALITYCZNE

Naszym klientom służymy pomocą w preparatyce prób, jak również analizie fluorescencyjnej.


Nasze laboratorium wykonuje usługi z zakresu:

  • Analiz prób opartych na metodzie fluorescencji rentgenowskiej
  • Opracowania preparatyki prób do analizy XRF i wprowadzenie jej u klienta w laboratorium
  • Pomocy technicznej i analitycznej z dziedziny analizy XRF
  • Dobór wzorców i zestawów kalibracyjnych
  • Przygotowanie zestawów kalibracyjnych
  • Kalibracja spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej
  • Preparatyki prób na życzenie klienta
  • Pomoc w wyposażeniu własnego laboratorium w przyrządy przygotowujące próby (młynek, dobór stapiarki, prasy, topnika, lepiszcza, kubeczków do cieczy, foli itp.)

Istnieje możliwość poznania i wypróbowania sprzętów z własnymi próbami u nas w siedzibie. Do czego serdecznie zachęcamy.

Organizujemy i prowadzimy seminaria oraz szkolenia związane z tematyką preparatyki i analizy prób oznaczanych metodą XRF.